El Vedud (C.C.)

El Vedud, iyi kullarını seven, onları rahmet ve rızasına erdiren, sevilmeye ve dostluğu kazanılmaya biricik layık olan demektir.

Ey bütün yarattıkları için iyi ve hayırlı olanı çok seven “Vedud” olan Allah’ım! Hakkı ile sevenler iman edenlerdir, imanımızı kamil, sevgimizi bari kıl.

Vedud’ün iki manası vardır; 1. Seven, 2. Sevilen.

Alah Teala, kullarını çok sever, onları lütuf ve ihsanına gark eder. Sevilmeye layık ve müstehak olan da ancak O’dur.

Rabbiniz’den bağışlanma dileyin, sonra O’na tevbe edin. Gerçekten benim Rabbim, esirgeyendir, sevendir. (Hud Süresi, 90)

O, çok bağışlayandır, çok sevendir. (Buruc Süresi, 14)

Kul Allah’ın gayretiyle Rabbini sevince Allah da onu bir başkasının sevgisiyle mükafatlandırır. İşte bu, gerçekte tam bir ihsandır. Çünkü sebep de O’dur, müsebbip de O’dur. Bundan maksat karşılıklı sevgi değildir. Bu ancak kullarından şükredenleri ve şükürleri sebebiyle Allah’ın onları sevmesidir. Bunların hepsi kulun maslahatı ve iyiliği içindir. Sevgiyi yaratan ve onu müminlerin kalbine yerleştiren yüce Allah çok mübarektir.

Daha sonra O, bu sevgiyi dostlarının kalbinde öyle bir noktaya ulaştırır ki artık bu noktada diğer bütün sevgiler çok küçük ve değersiz bir hale gelir ve onların bağından kurtulurlar, bela ve musibetler onlara hafif gelir, ibadet ve taatlerin zorlukları onlara zevk verir ve sonunda sevgilerin en yücesi olan Allah sevgisini, Allah rızasını elde etme Allah’a yakın olma gibi çeşitli kerametlerden dilediğini elde eder.

Allah insanları kendisine kulluk etmeleri için yaratmıştır. Fakat buna rağmen kimisi Allah’ı inkar eder, kimisi de ölene kadar içten bir samimiyetle O’na sadık kalır. Allah, kendisine vefa gösteren kullarına çok yakındır, dua ettikleri zaman onları işitir ve icabet eder, bir zorlukla karşılaştıklarında daima onların yanındadır. Allah iman edenleri hayatlarının her döneminde yardımıyla destekler. Bir insanın dünya hayatında kazanabileceği en büyük nimetlerden biri Allah’ın dostluğudur. Allah’ın sevdiği kulları son derece şerefli ve seçkin bir yaşantı sürdürürler. Böyle insanlar her zaman hayranlık ve takdir kazanabilecek üstün bir ahlaka sahip olurlar.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.