Sehiv secdesi nasıl yapılır? Hangi sebeplerle sehiv secdesi yapmak gerekir?

Sehiv secdesi, namazda yanılma, unutma veya dalgınlık vs. günümüzde her Müslümanın başına gelebilecek durumlardır. Bunlardan dolayı namazın sonunda yapılan secdeye sehiv secdesi denir. Ne zaman sehiv secdesi yapmak gerekir? Sehiv secdesi nasıl yapılır? Yazımızda “hangi sebeplerle sehiv secdesi yapmak gerekir? Sehiv secdesi nasıl yapılır?” sorularına Diyanetin yanıtını bulabilirsiniz.

Namaz kılmak, İslam’ın 5 şartından birisidir.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından hangi sebeplerle Sehiv secdesi yapmak gerekir? Sehiv secdesi nasıl yapılır? sorusuna şu yanıt verilmiştir.

Hangi sebeplerle sehiv secdesi yapmak gerekir?

“Sehiv secdesi, namazda yanılma, unutma veya dalgınlık gibi durumlar yüzünden namazın sonunda yapılan secdedir. Namazda, unutarak bir rüknün geciktirilmesi, tekrarlanması veya öne alınması ya da bir vacibin terk edilmesi, geciktirilmesi veya değiştirilmesi halinde noksanlığın telafi edilmesi için sehiv secdesi yapılması vaciptir (el-Fetâva’l-Hindiye, I, 138 vd.).

Sehiv secdesi nasıl yapılır?

Sehiv secdesinin yapılış şekli şöyledir:

  • Namazın son oturuşunda tahiyyât okunarak sağ tarafa selam verilir ve hiç ara vermeksizin, tekbir getirilerek secdeye varılır. Burada üç kere “Sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denilir. Sonra tekbir getirilerek oturulur, tekrar “Allahü ekber” denilerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere “Sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denilir ve “Allahü ekber” denilerek oturulur. Bu oturuşta, “Ettehiyyâtü, Allahümme salli, Allahümme bârik ve Rabbenâ âtinâ…” zikir ve duaları okunarak önce sağa, sonra sola selam verilir.
  • Sehiv secdesine gitmeden önceki oturuşta da salli-bârik ve diğer duaları okumak caizdir.
  • Sehiv secdesinin, her iki tarafa selam verdikten sonra yapılabileceği görüşünde olanlar bulunmakla beraber; cumhur, sadece sağ tarafa selam verdikten sonra yapılmasını tercih etmektedir (Mevsîlî, el-İhtiyâr, I, 247; el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 139; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 540 vd.).
  • Cemaatle kılınan namazlarda cemaatin yanlışlıkla dağılmaması için, yalnız sağ tarafa selam verdikten sonra sehiv secdesi yapılması daha faziletlidir ve ihtiyata uygundur.”

 

Farz namazların 3. ve 4. rekatında sure veya ayet okuyana sehiv secdesi gerekir mi?

Farz namazların, üçüncü ve/veya dördüncü rekâtında Fâtiha sûresinden sonra, bir sûre veya âyet okunması sünnete aykırıdır. Ancak yanılarak sûre okunduğunda farz olan rükû ve secdenin geciktirilmesine sebep olmakta ise de, kıyam, kıraat mahalli olduğu için bu durumda sehiv secdesi yapmak gerekmez (İbn Nüceym, el-Bahr, II, 102).

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.