Cenaze Namazı Abdestsiz Kılınır mı? Cenaze Namazı için abdest nasıl alınır?

Cenaze namazı abdestsiz kılınır mı? Cenaze namazı öncesinde nasıl abdest alınır konuları çoğu zaman merak edilen konular arasında. Cenaze namazında taharet, kıbleye yönelme durumu, setri avret yani vücudun örtülmesi gereken yerlerini örtmek ve de niyet gibi şartlara riayet edilmeli. Namazı kılınacak cenazenin Müslüman olması, yıkanmış ve kefenlenmiş olması, cemaatin önünde olması gerekmektedir. Eğer bedeninin çoğu gitmiş veya başsız olarak yarısı varsa namazı kılınmaz, yıkanmaz. Bir beze sarılarak gömülür.

Abdestsiz bir şekilde cenaze namazı kılınır mı sorusu için yoğun araştırmalar yapılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından aktarılan bilgilere göre cenaze namazı rükü ve secdesi olmayan bir namazdır keza rükünleri kıyam ve tekbirlerdir. Cenaze namazında iftidah (başlangıç) tekbiriyle birlikte dört tekbir bulunmaktadır. Selam vermek vaciptir. Sünnetleri ise Allah’a hamd ve sena etmek, Resulullah Efendimiz’e (S.A.V.) salat ve selam getirmek, hem ölü hem de Müslümanlar için dua etmekten ibarettir.

Abdestsiz Cenaze Namazı Kılınır Mı?

Cenaze namazında taharet, kıbleye yönelmek, setri avret ve niyet gibi şartlara riayet edilmeli. Namazı kılınacak cenazenin Müslüman olması, yıkanıp kefenlenmiş olması, cemaatin önünde olması gerekir.

Cenaze Namazı Nasıl Kılınır?

Cenaze namazı dört tekbir ve kıyamla eda edilir. Bu namazda secde ve rükû yoktur.

İmam, ölünün göğsü hizasında durur. Cemaat da arkasında saf tutar. Cemâate ölünün erkek veya kadın olduğu duyurulur, ona göre niyet edilir. Yani “Allah için namaza, meyyit için duaya, er kişi (veya hatun kişi) niyetine uydum hazır olan İmama” diye kalben niyet edip imamın arkasından tekbir alınır.

Cenaze namazı kılmak için, cenazeye karşı ve kıbleye yönelik olarak saf bağlanır ve niyet edilir. İlk tekbiri alırken eller kulak hizasına kadar kaldırılıp göbek altında bağlanır, Sübhâneke, “ve celle senâüke” ile okunur.

Sonrasında eller kaldırılmadan tekbir alınır ve “Allahümme salli ve Allahümme barik…duları okunur”. Tekrar eller kaldırılmaksızın tekbir alınır. Bilenler cenaze duasını (Tirmizi, Cenaiz, 38), bilmeyenler ise “Allâhümme innâ nesteînüke…”yi yani kunut duasını veya dua niyeti ile Fâtiha-i Şerîfe-i okurlar (Tirmizi,Cenaiz, 39). Dördüncü tekbirden sonra sağa ve sola selam verilir, böylece namaz tamamlanmış olur.

Cenaze Duası Okunuşu

“Allâhümmaġfir lihayyinâ ve meyyitinâ ve şahidinâ ve gâibinâ ve kebîrinâ ve sağirinâ ve zekerinâ ve ünsânâ. Allâhümme men ahyeytehû minnâ feahyihî ‘ale’l-İslâmi ve men teveffeytehû minnâ feteveffehû ale’l-îmâni ve hussa hâze’l-meyyite1 birravhi verrâha ti verrahmeti velmağfirati verridvân. Allâhümme in kâne muhsinen2 fezid fi ihsânihî ve in kâne müsien feteca vez ‘anhü ve lakkihi’l-emne velbüşrâ velkerâmete vez zülâ birahmetike yâ erhamerrâhimîn.”

Manası

Allah’ım! Bizim dirilerimizi, ölülerimizi, hazır ve gaip olanlarımızı, büyüklerimizi ve küçüklerimizi, erkeklerimizi ve kadınlarımızı affet ve mağfiret buyur. Ya Rab! Bizden yaşattıklarını İslâm üzere yaşat. Bizden öldürdüklerini iman üzere öldür. Bilhassa bu ölüyü kolaylığa, rahatlığa, mağfirete, rızana erdir. Ya Rab! Eğer bu ölü, iyilik işlemişse iyiliğini artır ve eğer kötülük işlemişse affet. Kendisine rahmetinle emniyet, müjde, keramet ve yakınlık nasip buyur, ya erhamerrâhimin.”

Cenaze Namazının Hükmü Nedir?

Cenaze namazı farz-ı kifayedir. Müslümanların ölen din kardeşlerine karşı yerine getirmeleri gereken dini vecibelerin başında cenaze namazının kılınması ve bunun için gerekli hazırlıkların yapılması gelmektedir. Kadın olsun erkek olsun yalnız bir kişinin bu namazı kılmasıyla birlikte farz yerine getirilmiş olur. Cenaze namazı, Allah’a sena, Resulullah’a (SAV) salat ve ölü için duadan ibarettir. Tebük Seferi’ne mazeretsiz çıkmayan münafıklarla ilgili olarak şöyle buyurulmaktadır: “Onlardan ölen hiçbirinin (cenaze) namazını kılma ve kabrinin başında durma. Çünkü onlar Allah’ı ve Resulü’nü inkar ettiler ve fasık olarak öldüler.” (Tevbe,9/84). Bu ayet, cenaze namazının farz oluşuna işaret etmektedir. Ayrıca Resulullah (SAV), bir Müslümanın ölümü üzerine, “Bir din kardeşiniz vefat etmiştir. Kalkın, onun cenaze namazını kılın.” (Müslim, Cenaiz, 66) buyurmuştur.

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.