Gençler Arasında Dinin Yeri Ve Önemi

Gençler arasında din konusu geçmiş yüzyıllardan bu yana hep konuşmuştur. Ve konuşulmaya, tartışılmaya devam etmektedir. Gençler dine ne kadar önem vermekte ve din konusunda ne kadar kitap okumaktadır? Bu ve benzeri sorular cevaplanmaya devam etmektedir. Aslına bakıldığında gerçek din eğitiminin tüm eğitimler gibi ailede başladığı görülmektedir. Ailesinin dinle ilgili neler yaptığını ya da yapmadığını görerek büyüten çocuklar onları örnek alarak dinin hayatlarındaki önemini kendileri belirlemektedir.

Ailede Din Eğitimi

Ailesi camiye giden, ibadetlerini yerine getiren ya da ramazan aylarında oruç tutan çocuk ve genç bireyler yaşları ilerledikçe gördüklerini uygulamaya başlarken Hristiyan bir ailede büyüyen çocuğun kiliseye gitmek istemesi ve ibadetlerini bu dine göre yapması da yüksek bir ihtimaldir. Ailede din ile ilgili herhangi bir rol model görmeden büyüyen çocukların din ile ilgili seçimleri genelde ilerleyen yaşlarda şekillenmektedir. Özellikle ergenlik çağına ulaşan bireyler kendi kararlarını kendileri verebileceklerini düşünüp dinle ilgili yönelimlere varmaktadır. Bu süreçte çevrenin etkisi aileden bile fazla olabilmektedir.

Çocuğun girdiği arkadaş çevresinin alışkanlıkları, muhabbet konuları ve eğilimleri onun dinle ilgili düşüncelerini de belirlemektedir. Yapılan bazı araştırmalara göre dinin eskisi kadar önem görmediği belirtilmektedir. Çoğu aile çocuğunu yönlendirmemek adına din ile ilgili konularda kesin yargılar bildirmemekte ve çocuğun büyüdükçe kendi kararlarını alabileceğini düşünmektedir. Yine de tam tersini düşünen ve asıl din eğitiminin küçük yaşlarda verilmesi gerektiğine inanan ebeveynler çocuklarını din konusunda kendi bildikleri ile ve inandıkları dinin kitapları ile eğitmeye çalışmaktadır.

Günümüzde Din

Günümüz gençlerinin yaşayış tarzına ve inanç biçimlerine bakıldığında özellikle çevrelerini örnek aldıkları görülmektedir. Çoğu genç bu konu hakkında araştırma yapmamakta ve kulaktan dolma bilgilerle inancını anlatmaya çalışmaktadır. Kısacası din eski zamanlara göre günümüzde fazla yer görmemektedir. Yalnızca özel zamanlarda anılan din kurallarının ve ibadetlerin varlığından söz etmek mümkündür ancak dini hayatının merkezine koyan, dine önem veren genç sayısı oldukça azdır. Gençler artık kitaplardan ya da çeşitli yerlerden araştırarak değil başkalarından duyarak din ile ilgili bilgi edinmeye çalışmaktadır. Bu da din konusunun gençlerin hayatındaki yerine ve önemine dikkat çekmektedir.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.