İnsanların Din Adına Yaptığı Hatalar

İnsanın dini konular üzerinde sayılamayacak kadar çok hatası mevcuttur. Maalesef insan, sağdan soldan yalan yanlış duyduğunu birilerine aktırırken kendi yaptığı eklemelerle birlikte aktarır ve dine olmayan şeylerin sokulmasına ortam hazırlar. Dinde en büyük hata dine, dinde olmayan şeylerin sokulmasına neden olmaktır ki bu, büyük günahlardandır. Orasını Allah bilir ama dinden çıkmaya kadar gidebilecek bir konudur. İnsan yanlış fetvalar vererek, dinle ilgili başkaları tarafından söylenmiş sözlere hadis deyip sözle ilgili davranışları hadis kılarak türlü türlü hatalar yapmış ve dini insanların yanlış anlamasına sebep olmuştur.

En güvenilir din kaynağı şüphesiz 4 büyük kitaptır. Çeviri sırasında doğabilecek yanlışlıklara karşı, özellikle Kur’an-ı Kerim’in tercümesiz halinin alınıp, dilinin öğrenilmesi ve öyle okunması daha doğru bulunur. Eğer o dili bilmiyorsanız ve anlamıyorsanız; çevrede kabul görmüş en iyi bilen insanı bulup ona danışmanız uygun olacaktır.

Yanlış Fetva

Din âlimlerinin, imamların Kur’an-ı Kerim’i hatim edip, bütün bilgileri eksiksiz bildikleri kabul edilirse, insanların dinle ilgili soruları soracakları ilk insanların onlar olacağı da şüphesizdir. Dini öğrenmek isteyen insan, gidip bir bilene danışacaktır. Kur’an-ı Kerim’i okurken anlaşılamayan bir kısım yine bir bilene danışmayı gerektirecektir. Fakat bazı kendini bilmezler, okumuş, bilmiş ve öğrenmiş olduklarını iddia edip, insanlara yanlış fetva vererek dini yanlış açıklarlar.

Basit bir örnekle; Kuran’da “Zina haramdır.” ayetini okuduktan sonra insan o zamana karşı sergilediği davranışları gözden geçirecek ve aklına acaba, “Sevdiğimin elini tutmam da zina olur mu?” sorusunu soracaktır. Kendinden alamadığı cevabı bir bilene danışacaktır elbette. İmam veya din âlimi ona, “O küçük zina, ondan zarar gelmez.” tarzı fetvasını verirse, bu yanlış bir fetva olacaktır. Çünkü zinanın büyüğü küçüğü olmaz. Ebetteki böyle konuşacak din büyüğü neredeyse yoktur, zina yoruma açık değildir.

Yanlış Hadis

Din uzun yıllar boyunca bilen veya bilmeyen insanlarca irdelenmiş, faklı yorumlar ortaya çıkmıştır. Herkesin bildiği mezhepler din kavramının farklı yorumlanması ile oluşmuştur. Bu yorumlar zamanla ilerlemiş ve bazı kesimlerle, ilk başta olanlarla alakasız durumlara düşmüştür.

Bunun başlıca sebeplerinden biri de, Peygamber Efendimiz (s.a.v) tarafından söylenen sözlerin farklılaştırılması veya başkalarının söylediği sözlerin Peygamber Efendimiz (s.a.v) tarafından söylendiğinin iddia edilmesidir.

Örneğin, “Allah’tan gelene biz razı olursak Allah da bizden razı olur.” sözü Mevlana tarafından söylenmiş bir sözdür. Bunun Hz.Muhammed (s.a.v) tarafından söylendiğini iddia etmek, yalan hadis çıkarmaktır.

Bazı insanların bunlarla da kalmayıp, kendi söylediği sözleri hadis diye tanıtması da apayrı bir günahtır. Yalan hadisten ve aslını bilmediğiniz hadisi başkalarına söylemekten kaçının.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.